Psykologtjänster för barn, ungdomar och familjer i Göteborg

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar, och för många familjer är det svårt att få den hjälp man behöver från den offentliga vården. Såväl utrednings- som behandlingsköerna är ofta långa och de insatser som erbjuds är många gånger mindre än vad som behövs. Vi på Albatross Psykologmottagning finns som ett privat alternativ dit du kan vända dig om ditt barn eller tonåring mår dåligt. Vi erbjuder utredande och behandlande insatser för såväl barn, ungdomar som föräldrar/familjer.

Vi tar emot frågor gällande exempelvis:

  • Depression
  • Ångest
  • Tvångsproblematik
  • Neuropsykiatriska frågeställningar som ADHD och autism

Vi gör alltid en första bedömning där ni som föräldrar får beskriva de svårigheter som finns, för ert barn respektive er familj. Ibland kan vi direkt förstå vilken behandlingsinsats som skall till, och ibland behöver vi genomföra en fördjupad utredning för att bättre kunna tänka kring vilka behandlingsinsatser eller andra åtgärder som behövs. När ett barn mår dåligt kan det finnas anledning att träffa både barn och föräldrar vid olika tillfällen och vår erfarenhet är att då ett barn mår dåligt så är ofta en hel familj påverkad.

Vi har i dagsläget, på grund av lokalmässiga frågor, tyvärr inte möjlighet att erbjuda psykologisk behandling för yngre barn som är i behov av lekterapeutiska insatser. Beroende på mognadsgrad och problematik kan vi ta emot barn och ungdomar först från ca 10-12 års ålder för behandlande insatser riktade direkt mot barnet. Vi kan dock även från yngre åldrar göra psykologiska bedömningar/utredningar och erbjuda er föräldrar stöd i hur ni bäst förstår och hjälper ert barn.