Psykolog för barn och ungdomar i Göteborg

Albatross Psykologmottagning erbjuder psykologer för barn och ungdomar i Göteborg, i samarbete med en psykiater. Vi förstår att psykisk ohälsa är ett alltmer vanligt problem bland barn och ungdomar, och att många familjer kämpar för att hitta den hjälp de behöver från den offentliga vården. Därför erbjuder vi ett privat vårdalternativ där du kan vända dig om ditt barn eller tonåring mår dåligt. Vi fokuserar på att erbjuda både psykoterapi och utredning för barn och ungdomar, samt stöd för föräldrar och familjer. Om du söker efter en psykolog för barn och ungdom i Göteborg, är du välkommen att kontakta oss på Albatross Psykologmottagning. 

Vi tar emot frågor gällande exempelvis:

 • Depression
 • Ångest
 • Tvångsproblematik
 •  Adhd och autism
 • Stressproblematik
 • Ätstörning
 • Självskadebeteenden
 • Identitetsfrågor
 • Konflikter

Psykologtjänster som erbjuds i Göteborg:

 
 • Psykoterapi för barn över 10 år
 • Psykoterapi och stöd vid adhd och autism för ungdomar och familjer
 • Föräldrastöd
 • Familjeterapi
 • Psykologisk rådgivning
 • Utbildning för föräldrar och skolpersonal

I samarbete med psykiater erbjuds:

 • Neuropsykiatrisk utredning av adhd och autism för ungdomar
 • Utbildning kring adhd och autism för ungdomar, föräldrar och skolpersonal
 • Psykiatrisk konsultation och rådgivning 
 • Mer avancerade remisser
 • Tvärprofessionell bedömning kring svårare psykiatriska frågor

Hur det går till

Ni kontaktar oss och vi erbjuder er en första bedömning. Vid en första bedömning får ni som vårdnadshavare beskriva ert barns svårigheter och familjens behov. En första bedömning är ett första steg för att skapa utrymme som möjliggör relevanta psykologiska och psykiatriska insatser. Ibland kan vi förstå ganska direkt kring vad som behöver göras, men ibland krävs en mer detaljerad bedömning för att hitta rätt insatser. Vi arbetar alltid tillsammans med er för att hitta de bästa lösningarna för ert barn, oavsett om det handlar om individuella utmaningar eller svårigheter i hem- eller skolmiljön. Hos oss står ert barns bästa i fokus. 

Välkommen att kontakta oss för att boka en första bedömning.

Mottagningen

Mottagningen finns på Kungsportsavenyn 37 i centrala Göteborg. 

Kontakt

Välkommen att kontakta oss via: 
kontaktformuläret här intill,  kontakt@albatrosspsykologmottagning, eller på telefon 031-320 42 64.

Mer info

Läs mer om oss här
Läs mer om psykoterapi här
Gå till kontaktsidan här