Psykolog för barn och ungdomar i Göteborg

Albatross Psykologmottagning erbjuder psykolog för barn och ungdomar i Göteborg. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar, och för många familjer är det svårt att få den hjälp man behöver från den offentliga vården. Såväl utrednings- som behandlingsköerna är ofta långa och de insatser som erbjuds är många gånger mindre än vad som behövs. Albatross Psykologmottagning finns som ett privat alternativ dit du kan vända dig om ditt barn eller tonåring mår dåligt. Vi erbjuder psykoterapi och utredning för såväl barn, ungdomar som föräldrar/familjer.

Vi tar emot frågor gällande exempelvis:

  • Depression
  • Ångest
  • Tvångsproblematik
  • Neuropsykiatriska frågeställningar som ADHD och autism

En första bedömning görs alltid där ni som föräldrar får beskriva de svårigheter som finns, för ert barn respektive er familj. Ibland kan vi direkt förstå vilken behandlingsinsats som skall till, och ibland behöver vi genomföra en fördjupad utredning för att bättre kunna tänka kring vilka behandlingsinsatser eller andra åtgärder som behövs. När ett barn mår dåligt kan det finnas anledning att träffa både barn och föräldrar vid olika tillfällen och vår erfarenhet är att då ett barn mår dåligt så är ofta en hel familj påverkad.

Beroende på mognadsgrad och problematik kan vi ta emot barn och ungdomar först från ca 10-12 års ålder för behandlande insatser riktade direkt mot barnet. Vi kan dock även från yngre åldrar göra psykologiska bedömningar/utredningar och erbjuda er föräldrar stöd i hur ni bäst förstår och hjälper ert barn.

Mottagning

Mottagningen finns på Kungsportsavenyn 37 i centrala Göteborg.  

Kontakt

Välkommen att kontakta oss för en förfrågan via kontaktformuläret, på e-post eller telefon.

Mer info

Läs mer om oss här
Läs mer om psykoterapi här
Gå till kontaktsidan här