Övriga psykologtjänster

Utöver att erbjuda psykoterapi till enskilda, par och familjer erbjuder vi även en rad ytterligare psykologtjänster som listas nedan. Har du några frågor eller om du vill veta mer gällande någon specifik tjänst är du välkommen att höra av dig via vårt kontaktformulär så återkommer vi och berättar mer.

Psykologisk utredning och behandling vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Vi finns som ett privat alternativ dit du kan vända dig om ditt barn mår dåligt. Vi erbjuder utredande och behandlande insatser för såväl barn som föräldrar/familjer.


Psykologutredning

Vi genomför psykologutredningar på vuxna och äldre ungdomar, antingen riktade mot specifika psykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD, eller breda utredningar vid komplex och/eller diffus problematik.


Psykologisk bedömning och rådgivning

Vi hjälper till med psykologisk bedömning och rådgivning gällande exempelvis psykisk ohälsa hos både vuxna och barn.


Konsultation

Vi kan konsultera och ge rådgivning utifrån psykologisk forskning och klinisk erfarenhet till privatpersoner, företag och offentlig verksamhet.


Handledning

Vi erbjuder handledning till individer, arbetsgrupper eller chefer inom såväl privata som offentliga verksamheter.