Om oss

Välkommen till Albatross Psykologmottagning. Vi som arbetar här heter Joni Karlsson och Elias Fjellström Ugrell och har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika former av psykologisk utredning, bedömning och behandling.

Vi är medlemmar av Sveriges Psykologförbund och följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden.


Joni Karlsson

Leg. Psykolog

Som psykolog är det viktigt för mig att bidra med relevanta och positiva förändringar till individer, grupper och organisationer. För att uppnå detta är samtalet det främsta verktyget. Andra viktiga källor i mitt arbete är forskning, beprövad erfarenhet och en öppenhet för det specifika hos människan. Ofta kombinerar jag olika tillvägagångssätt för att ge en skräddarsydd utformning på psykoterapi. Kombinationen gör att du som klient/patient kan lära dig hantera svåra situationer, bearbeta tidiga erfarenheter och blicka framåt i livet. 

Min utbildning till psykolog har jag fått från Göteborgs universitet. Arbetslivserfarenhet har jag från flera års arbete på psykologmottagningar i Göteborg. Under alla dessa år har jag ständigt utvärderat mitt arbetet och sett att kombinationen av olika psykoterapiformer ofta ger goda resultat.  

När du som klient/patient träffar mig som psykolog hoppas jag att du finner ett tryggt rum att prata fritt i. Genom att våga sätta ord på det svåra, det som svischar förbi i medvetandet, görs det mer konkret och begripbart. Jag bidrar med mina tankar och reflektioner. Varje möte blir ett upptäckande och lärande, verklig förändring möjliggörs.


Elias Fjellström Ugrell

Leg. Psykolog

Jag ser mig själv som humanist och tänker kring människan som en i grunden relationell varelse där alla har sina egna svårigheter att hitta och hantera sin plats i världen, utifrån såväl det samhälle vi lever i som den egna historien och de erfarenheter som gjorts längs vägen.

Sällan finns det vare sig enkla eller rätta vägar fram i livet men jag har stor tilltro till individens förmåga att klara av även mycket svåra situationer. Jag tror att det hos de allra flesta, om vilja finns och möjligheten ges, finns hopp att genomföra större förändringar av både den inre och yttre verkligheten. 

Jag har utbildning i såväl KBT som PDT, men är främst intresserad av den psykoanalytiska skolbildningen och arbetar i huvudsak utifrån en psykodynamisk terapistruktur.