Om oss

Välkommen till Albatross Psykologmottagning. Vi som arbetar här heter Joni Karlsson och Elias Fjellström Ugrell och har mångårig erfarenhet av att arbeta med olika former av psykologisk utredning, bedömning och behandling.

Vi är medlemmar av Sveriges Psykologförbund och följer de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden.


Joni Karlsson

Leg. Psykolog

Som psykolog strävar jag efter att bidra till kvalitativa och relevanta förändringar för individer, grupper och organisationer. En viktig utgångspunkt i mitt arbete är samtalet. Genom samtalet får vi förståelse för oss själva och andra. Fler utgångspunkter i mitt arbete är forskning och utvärdering, beprövad erfarenhet samt en öppenhet för det unika hos människan.

Ni kan läsa mer om psykologtjänster jag erbjuder och om hur jag arbetar på www.jonikarlsson.se


Elias Fjellström Ugrell

Leg. Psykolog

Jag ser mig själv som humanist och tänker kring människan som en i grunden relationell varelse där alla har sina egna svårigheter att hitta och hantera sin plats i världen, utifrån såväl det samhälle vi lever i som den egna historien och de erfarenheter som gjorts längs vägen.

Jag har utbildning i såväl KBT som PDT, men är främst intresserad av den psykoanalytiska skolbildningen och arbetar utifrån en psykodynamisk terapistruktur.

Jag tar emot på Viktoriagatan 18. Den intresserade kan läsa mer på www.eliasfjellstromugrell.seExit mobile version
%%footer%%